24 september 2020 – Barnkonventionen i stadsutvecklingen – hur flyttar vi fram positionerna?

Från och med i år är barnkonventionen svensk lag. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen.

Nu när detta arbete går in i slutfasen vill White Arkitekter tillsammans med Boverket bjuda in till en plattform för samtal om hur barnkonventionen kan tillämpas – och bli till en möjlighet att skapa jämlika och goda livsmiljöer – i samhällsplaneringen.

Medverkande:
Emelie Ahlstrand, projektledare och utredare, Boverket,
Emma Franzén, utredare Folkhälsomyndigheten,
Kenneth Ljung, utredare, Barnombudsmannen,
Moa Lindunger, strateg social hållbarhet, White Arkitekter,
Lisa Klingwall, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun,
Jenny Jonsson, VD, ByggVesta, samt
Marcus Sandlund, affärschef, NCC.

Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här.