3 september 2020 – Från ord till handling: En dialog om förebyggande insatser i och runt ICA-butiker i Stockholm

Som expert på handel är ICA en viktig aktör för att forma trygga städer. Eftersom ICA-butikerna är centrala platser där många rör sig är det viktigt att människor ska känna sig säkra i och omkring butikerna. Skapandet av trygga platser är en av grundbultarna i ICA Fastigheters stadsutvecklingsstrategi. För att arbeta förebyggande och minska risken för stökiga miljöer, brott och känsla av otrygghet jobbar ICA aktivt med olika samhällsaktörer.

På flera håll i landet har ICA-handlarnas Förbund tagit initiativ till trygghetsöverenskommelser för att trygghetsarbetet ska gå från ord till handling. Nu vill ICA inleda samarbete med Stockholms stad med målet att etablera trygghetsöverenskommelser även där. Genom ett öppet samtal med beslutsfattare i staden, polisen, Tryggare Sverige, två lokala ICA-handlare och ICA Fastigheter kommer lokala utmaningar och verkliga insatser att diskuteras.

Medverkande:
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholm stad,
Jenny Jonsson, vd, ByggVesta,
Magnus Lindgren, generaldirektör, Stiftelsen Tryggare Sverige,
Niclas Andersson, tf. biträdande Polisområdeschef,
Andreas Bylger, handlare, ICA Nära Sätra,
Mats Larsson, handlare, ICA Maxi Lindhagen,
Kristina Cedrins, affärsutvecklare, ICA Fastigheter.

Moderator: Lukas Forslund, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här