2 maj 2022 – Biogas – så gör vi Stockholms sjötrafik hållbar

Välkommen till ett lunchseminarium där vi presenterar en rapport som beskriver behovet av insatser för att få sjöfarten fossilfri och vilka politiska initiativ som behövs för att biogasen ska kunna användas inom den regionala sjöfarten.

År 2030 ska Region Stockholms sjötrafik vara helt fossilfri. Tilltron till att sjöfartens andel av kollektivtrafiken ska öka har lett till satsningar på fler pendelbåtslinjer, vilket ska resultera i att vägarna avlastas och att trängseln inte ökar trots att fler människor flyttar till Stockholmsregionen. Den lokala biogasen som idag i stor utsträckning används till SL-bussarna kan istället användas för att få den regionala fartygsflottan fossilfri när bussarna mer och mer övergår till att drivas på el. På så sätt kan biogasen från stockholmarnas matinsamling bidra till en hållbar sjötrafik och till ett minskat beroende av rysk olja. En nyckel till en sådan utveckling är att ta tillvara det gasnät som finns i staden och som är en infrastruktur för att distribuera biogasen.

Medverkande:
Michaela Haga (C), ordförande i trafiknämndens beredning för sjötrafik
Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd
Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige
Cecilia Hedqvist, vd Gasnätet Stockholm

Moderator: Emelie Löthgren, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här