11 november 2020 – Betonginitiativets andra resultatkonferens

Färden mot klimatneutral betong fortsätter. Färdplansarbetet drivs av Betonginitiativet – en rad företag inom bygg- och fastighet, betong- och cementindustrin, myndigheter, forskare, kommuner och andra aktörer som på något sätt har intresse av betongens klimatresa.

På den andra resultatkonferensen följer vi upp färdplanen för klimatneutral betong, framtagen i samarbete med Fossilfritt Sverige för tre år sedan.

Medverkande:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige,
Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef, Thomas Concrete Group och adjungerad professor, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg,
Johan Karlsson, marknadschef, Skanska Betong,
Thomas Johansson, delprojektledare, Boverket,
Magnus Ohlsson, vd, Cementa,
Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development,
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong,
Katarina Malaga, forsknings- och affärsutvecklare, RISE infrastruktur och betongbyggande,
Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson,
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson,
Magnus Ek (C), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, samt
Marlene Burwick (S), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet,

Moderator: Emelie Löthgren, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här.