A Beautiful Soup logotyp

Stadsutvecklingsdagarna365 drivs av A Beautiful Soup – en PR-byrå specialiserad på public affairs inom hållbar stadsutveckling. Vi jobbar med uppdrag som rör bygg- och fastighetsbranschen, energi, mobilitet och transport, digitalisering samt vatten- och avfallsfrågor. Våra uppdrag handlar ofta om att påverka beslutsfattare inom kommuner och regioner.

Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Micaela Klingspor – General Stadsutvecklingsdagarna365, A Beautiful Soup 
micaela.klingspor@abeautifulsoup.se
+46 73 670 81 89

Emelie Löthgren – vd, A Beautiful Soup
emelie.lothgren@abeautifulsoup.se
+46 70 922 91 76

Ulf Kamne – vd, A Beautiful Soup Göteborg
ulf.kamne@abeautifulsoup.se
+46 72 536 99 30