9 december 2020 – Staden och elsparkcyklarna – hur förstärker vi nyttan och hur löser vi utmaningarna framåt?

Riksdagens trafikutskotts presidieledamöter Anders Åkesson (C) och Teres Lindberg (S), i samverkan med Nordic Micromobility Association (NMA) bjuder in till ett lunchwebinarium för att diskutera mikromobilitetens möjligheter och utmaningar. 

På detta webinarium tar vi tempen på branschen och beslutsfattarna i frågan om elsparkcyklarnas roll i staden. Vi får rapporter från branschens, städernas och Transportstyrelsens arbete med trafiksäkerhet och parkeringsfrågan. Vad krävs för att hitta lösningar som gör att städerna kan dra nytta av mikromobilitetens förtjänster framöver?

Medverkande:
Anders Åkesson (C), riksdagsledamot och vice ordförande i Trafikutskottet, 
Teres Lindberg (S), riksdagsledamot och tredje vice ordförande i Trafikutskottet, 
Dan Nerén, Senior Public Policy  Manager Nordics, Tier,
David Mothander, Head of Public Policy for Nordics and Micromobility, Bolt, 
Eric André, General Manager Sweden & Denmark, Voi,
Jonatan de Boer, General Manager Benelux and Nordics, Bird,
Mike Parishaian, Country Manager Sweden, Lime, 
Kristofer Elo, utredare, Transportstyrelsen, 
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholms Stad,
Toni Orsulic (M), ordförande i trafiknämnden, Göteborgs Stad.

Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här