15 december 2020 – Bättre stadskvaliteter, trygghet och samhällsekonomi – är seniorbostäder hetare än någonsin?

Intresset för seniorbostäder ökar och flera kommuner som exempelvis Stockholms stad pekar ut seniorboenden som prioriterade i stadsbyggandet. Vad ligger bakom att seniorbostäderna gått från att ha varit på undantag till att bli heta i stadsbyggnadsdebatten? Har det rått missförstånd kring vad seniorboenden är, vilka som bor där och vad de kan göra för staden?

Välkommen på ett webinarium där vi undersöker skälen till varför kommunerna behöver bygga fler seniorbostäder – men också hur dessa kan vara nyckeln till hållbar stadsutveckling, trygghet och ett bättre stadsliv.

Medverkande:
Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd, Stockholms stad,
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun, 
Maria Pleiborn, bostadsmarknadsexpert, WSP,
Mia Wahlström, tekn. dr. och konsult, Tyréns ,samt
Maria Börtemark, vd, Seniorgården AB.

Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup.

Titta på webinariet här