2 juni 2021 – Biogas – en del av lösningen på kapacitetsbristen i Stockholm

Stockholm ska vara helt fossilfritt till år 2030. I takt med utvecklingen mot en fossilfri stad ökar också stockholmarnas behov av elektricitet. Dock finns redan idag en kapacitetsbrist i stadens elnät som hotar stadens tillväxt och utveckling. Kapacitetsbristen riskerar också att försena klimatomställningen, och elektrifieringen av transporterna.

Välkommen till ett webinarium i samband med att Gasnätet presenterar sin nya rapport om biogas som en del av lösningen på kapacitetsbristen i Stockholm. Vi kommer bland annat att prata om följande;

  • Hur påverkas Stockholms tillväxt av kapacitetsbristen?
  • Hur mycket kan biogasen i gasnätet bidra med för att minska kapacitetsbristen i Stockholm?
  • Vilka initiativ behövs från politiken, näringsidkare och fastighetsägare?

Medverkande:
Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd, Stockholms stad,
Anna Nordling, sektionschef energiproduktion och distribution, WSP,
Henrik Bergström, chef samhällskontakter, Ellevio,
Lowina Lundström, divisionschef, Svenska Kraftnät, samt
Cecilia Hedqvist, vd, Gasnätet Stockholm.

Moderator: Emelie Löthgren, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här