14 juni 2021 – Hur förstärker vi samhällsnyttorna av infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälardalsregionen?

Risken för uteblivna infrastrukturinvesteringar och bristen på samhällsbyggare är två stora utmaningar för Stockholm-Mälarregionen kommande decennium. Mälardalsrådet presenterar en ny rapport om hur satsningar på spår och vägar där det bor människor och gods transporteras är bra för hela Sverige. Politik, samhällsbyggare och näringslivet diskuterar framtidens infrastruktur och hur bristen på fältarkeologer riskerar bli den nya flaskhalsen för regionens utveckling.

Mälardalsrådet bjuder in till gemensam diskussion med samhällsbyggare och näringsliv under Stadsutvecklingsdagarna365. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan säkerställa att Stockholm-Mälarregionen och Sverige får del av samhällsnyttorna som kommer av de investeringar som regionens beslutsfattare är överens om. Och hur vi åtgärdar bristen på samhällsbyggare – som annars riskerar att bli den nya flaskhalsen för infrastrukturutvecklingen och leda till en ännu större samhällskostnad.

Medverkande

Jens Holm (V), ordförande riksdagens Trafikutskott,
Maria Stockhaus (M), ledamot riksdagens Trafikutskott,
Pia Nilsson (S), ledamot riksdagens Utbildningsutskott,
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen,
Henrik Gustafsson, Manager Global Public Affairs Scania,
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet,
Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet,
Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län, samt
Gustav Hemming (C), regionråd Region Stockholm.

Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här