7 december 2021 – Samordning av transporter med hjälp av AI

Framväxten av digitala plattformar visar på vilka möjligheter digitalisering och AI har för människor i hela landet, men också vilka hinder som finns. Modiga beslutsfattare, förändrade attityder hos transportföretag och nya affärsmodeller kan göra omställningen möjlig.

På detta webbinarium diskuterar vi hur digitaliseringen och AI kan bidra till att förbättra och effektivisera transporter på landsbygder och samtidigt vara en del av klimatomställningen. Vi träffar politiker och experter samt företrädare för den digitala plattformen
Predictive Movement som visar vägen framåt till det nya sammankopplade samhället.

Medverkande:
Anders Åkesson (C), riksdagsledamot och förste vice ordförande i trafikutskottet,
Mattias Goldmann, vd, Goldmann Green,
Märtha Rehnberg, grundare och partner, DareDisrupt, samt 
Johanna Lindberg, doktorand, Luleå tekniska universitet, och 
Christian Landgren, vd och grundare, Iteam, som båda representerar Predictive Movement.

Moderator: Emelie Löthgren, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här