5 maj 2021 – Tio förslag för bättre cykling i Sverige

Cykling blir ett allt viktigare trafikslag, inte minst i svenska städer. Samtidigt tycks regelverk, prioriteringar och praxis inte hängt med. If presenterar på detta webinarium en ny rapport och låter beslutsfattare och cykelorganisationer komma till tals i frågan om hur vi förbättrar cyklingen i Sverige.

För fem år sedan tog If fram sin första rapport med tio förslag för bättre cykling. Sedan dess har det hänt en hel del – cyklingen har ökat i betydelse, samtidigt som elcyklingen har slagit igenom på allvar och dessutom fått sällskap av elsparkcyklar och andra nya fordon på cykelbanorna.

På andra håll har det inte hänt lika mycket. Infrastrukturen behöver byggas ut, reglerna anpassas och säkerheten förbättras så det blir bättre för alla trafikslag. Tillräckligt många hinder och utmaningar finns kvar för det ska räcka till tio nya förslag för bättre cykling i Sverige. På webinariet presenteras den nya rapporten av If:s trafikexpert och diskuteras av politiker och cykelorganisationer. Välkommen till ett samtal om hur vi tillsammans kan förbättra för cyklingen – i hela Sverige!

Medverkande:
Daniel Helldén (MP), Trafikborgarråd Stockholms stad,
Helena Sundberg, Regionchef, Trafikverket Stockholm,
Klas Elm, Vd, Svensk Cykling,
Emil Rensvala, Verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder, samt
Irene Isaksson-Hellman, Forskningsledare Trafiksäkerhet, If

Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här