30 november 2020 – Gör vi tillräckligt för att gynna nya miljöinnovationer inom VA?

Idag pågår ett enormt resursslöseri, där värdefulla naturtillgångar förbrukas utan att kunna återanvändas. Detta gäller i synnerhet rent vatten, en fullständigt livsavgörande men alltmer begränsad resurs. Det vatten som används idag behöver renas och återanvändas, och för det behövs förändringar.

Välkommen till en viktig dialog om hur kommuner kan stimulera innovation och förnyelse som rör vatten. Hur kan ett närmare samarbete och utbyte med branschaktörer främja utvecklingen av den smarta och hållbara staden?

Medverkande:
Annica Nordgren (C), kommunalråd, Täby kommun,
Maria Antonsson (MP), ordförande, Stockholm Vatten,
Markus Selin (S), riksdagsledamot, 
Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten, 
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco, och
Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies.

Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup.

Titta på webinariet här