15 juni 2020 – Är kultur i stadsutvecklingen nyckeln till en hållbar och inkluderande ytterstad?

Tilltagande utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. En krisande detaljhandel i behov av ny affärslogik. Vi har en utveckling i ytterstaden som redan pågått en tid men som i pandemins spår accelererar. Kulturutövare har kompetens och resurser att både utveckla mellanmänskliga relationer, platsers attraktivitet, och bidra till innovation, nytänkande och entreprenörskap. Men även etablerade verksamheter inom konst och kultur har svårt att komma i bruk, visar det sig.

I ett projekt stött av Vinnova och projektlett av Landskapslaget AB, har kompetens från akademi, stadsutvecklare, kulturentreprenörer, kommun, centrumägare och organisationer för handel, besöksnäring och fastighetsägare – sammanfattat forskning och praktik kring hur konst och kultur kan sitta på lösningarna till dagens utmaningar i ytterstaden. 

Medverkande:
Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert på Svensk handel,
Fredrik Lindstål, Grundare av Glad stad, ordförande för Stockholms hamnar och förtroendevald i Stockholms stad,
Anna Hag, Näringspolitisk expert inom turism och hållbar stadsutveckling på Visita, samt
Lise Hellström, Landskapsarkitekt och stadsplanerare på Landskapslaget.

Moderator: Ellen Wettmark – Ordförande för Konstnärsnämnden och tidigare på Arkdes, Statens kulturråd och Sveriges kulturråd i London

Titta på webinariet här.