Digitala Stadsutvecklingsdagarna 2020

Digitala Stadsutvecklingsdagarna erbjuder en digital mötesplats
för företag och andra aktörer inom bygg- och fastighet,
social hållbarhet, energi, digitalisering, kultur och mobilitet.


Program


24 september – Boverket, White Arkitekter –
Barnkonventionen i stadsutvecklingen –
hur flyttar vi fram positionerna?

Från och med i år är barnkonventionen svensk lag. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen.

Nu när detta arbete går in i slutfasen, vill vi bjuda in till en plattform för samtal om hur barnkonventionen kan tillämpas – och bli till en möjlighet att skapa jämlika och goda livsmiljöer – i samhällsplaneringen.

Titta på webinariet här.


3 september – ICA Fastigheter och ICA-handlarnas Förbund
Trygga platser – från ord till handling 
En dialog om förebyggande insatser i och runt ICA-butiker i Stockholm

Titta på webinariet här


29 juni – Hyresgästföreningen 
Goda Grannar – tillsammans klarar vi krisen

Goda Grannar minskar utsatthet och oro. Kan civilsamhället ihop med politiken dämpa effekterna ännu mer?

Över en natt förändrades tillvaron för den svenska befolkningen. Myndigheter och politiker uppmanade till social distans. Större sammankomster förbjöds. Människors oro över hälsan, kostnader och jobben växte. I krisläget hittade Hyresgästföreningen snabbt en ny viktig roll – att matcha människor i behov av hjälp med människor som ville hjälpa – projektet Goda Grannar.  Matchningsarbetet innebär att tusentals hyresgäster hjälper och stöttar medmänniskor i grannskapet. Samtidigt gör Hyresgästföreningen omfattande undersökningar om hur hyresgäster upplever krisen och hur den berör deras privatekonomi. Resultatet av undersökningarna kommer att presenteras på webinaret. Hur kan Hyresgästföreningen tillsammans med ledande politiker hitta lösningar på de ekonomiska utmaningar vi står inför för att mildra effekterna av coronakrisen? 

Medverkar gör Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen och Martin Ådahl riksdagsledarmt och arbetsmarknadspolitisk talesperson (c)


15 juni – Landskapslaget 
Är kultur i stadsutvecklingen nyckeln till en hållbar och inkluderande ytterstad?

Tilltagande utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. En krisande detaljhandel i behov av ny affärslogik. Vi har en utveckling i ytterstaden som redan pågått en tid men som i pandemins spår accelererar. Kulturutövare har kompetens och resurser att både utveckla mellanmänskliga relationer, platsers attraktivitet, och bidra till innovation, nytänkande och entreprenörskap. Men även etablerade verksamheter inom konst och kultur har svårt att komma i bruk, visar det sig.

I ett projekt stött av Vinnova och projektlett av Landskapslaget AB, har kompetens från akademi, stadsutvecklare, kulturentreprenörer, kommun, centrumägare och organisationer för handel, besöksnäring och fastighetsägare – sammanfattat forskning och praktik kring hur konst och kultur kan sitta på lösningarna till dagens utmaningar i ytterstaden. 

Medverkar gör Elisabet Elmsäter Vegsö – Näringspolitisk expert på Svensk handel, Fredrik Lindstål – Grundare av Glad stad, ordförande för Stockholms hamnar och förtroendevald i Stockholms stad, Anna Hag – Näringspolitisk expert inom turism och hållbar stadsutveckling på Visita, Lise Hellström – Landskapsarkitekt och stadsplanerare på Landskapslaget

Moderator: Ellen Wettmark – Ordförande för Konstnärsnämnden och tidigare på Arkdes, Statens kulturråd och Sveriges kulturråd i London

Titta på webinariet här.


11 juni – IF 
Tio förslag för kommunernas klimatanpassning – en ödesfråga

Effekterna av klimatförändringen har blivit en del av vår vardag. Klimatet förändras och blir allt mer oförutsägbart. Vad kan svenska kommuner göra för att förebygga de problem som skyfall, varmare somrar och stormigare vintrar för med sig? If presenterar en färsk rapport med förslag på hur kommunerna kan vässa sitt klimatanpassningsarbete.

Medverkar gör Philip Thörn, hållbarhetschef på If, Therese Sjöberg, utredare inom klimatanpassning, SMHI, Emmyly Bönfors (c),  kommunalråd och ordförande i klimat- och miljönämnden, Göteborgs stad och Christina Wikberger, miljöstrateg, Värmdö kommun

Moderator: Per Ankersjö, Senior rådgivare och partner, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här.


9 juni – City i Samverkan
Nya grepp för en levande stadskärna.

Den pågående pandemins framfart leder till svåra och nya utmaningar för hela samhället, inte minst för våra stadskärnor. Kraftigt minskade besöksflöden får negativa konsekvenser för de flesta verksamheter. Dessutom leder ödsliga och tomma gator till otrygghet.

Hur kommer våra städer se ut när pandemin är över? Är det nya typer av verksamheter vi kommer att se? Blir mindre butikslokaler och korttidskontrakt allt vanligare? Är pop-up-koncept ett sätt att skapa levande och händelserika städer?

Medverkar gör City i Samverkan, Gabrielle Gjerswold, VD, AMF Fastigheter, Henriette Johansson, Chef för Stadsrum och Retail, HUI Research, Emma Hernell, Vice VD , Fastighetsägarna Stockholm, Helena Olsson, Chef stadsutveckling samhälle , Cushman & Wakefield, Jens Linderstam, Head of Retail Services Sweden.

Moderator: Per Ankersjö, Senior rådgivare och partner, A Beautiful Soup

Titta på webinariet här.


28 maj – Gasnätet i Stockholm 
Fossilfritt och cirkulärt – biogasen nödvändig för Stockholm.

 Klimatomställningen och utvecklingen av den cirkulära ekonomin talar för att biogasanvändningen tillhör framtiden. När både biogas och el behövs för att klara omställningen – vilka politiska beslut behöver staden och regionen ta idag? Vilket behov kommer biogasen att fylla för näringslivet?

Cecilia Hedqvist, vd, Gasnätet Stockholm, Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall, Katarina Luhr (mp), miljö- och klimatborgarråd, Kristoffer Tamsons (m), trafikregionråd, Henrik Dahlsson, hållbarhetsansvarig, Scania Sverige medverkade i webinariet.

Titta på webinariet här.Vill du veta mer kontakta oss på

info@abeautifulsoup.se